Praktijkregels

Om de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen, ook voor u, brengen wij het volgende onder uw aandacht:

1. De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 13:00 uur op 0182-612457 voor het maken van afspraken. Indien het een afspraak voor meerdere personen betreft, is het van belang dat u dat vermeldt. Indien u in verband met pijn nog dezelfde dag geholpen wilt worden, verzoeken wij u zo vroeg mogelijk in de ochtend te bellen. Na 13:00 uur kunt u alléén voor spoedgevallen bellen op 0182-630880.

2. De praktijk heeft de volgende openingstijden:
– Op maandag, woensdag en donderdag is de praktijk geopend van 08:00 tot 17:00 uur.
– Op dinsdag is de praktijk geopend van 08:00 tot 21:00 uur.
– Op vrijdag is de praktijk geopend van 08:00 uur tot 16:30 uur.
– Iedere eerste zaterdag van de maand is de praktijk op geopend van 08:00 tot 15:30 uur, voor preventie afspraken.

In onze praktijk vinden wij het belangrijk dat al onze patiënten een vaste tandarts hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dit uw gebit ten goede komt. Wanneer u met spoed langskomt met een pijnklacht, kan het voorkomen dat u een andere tandarts treft.

3. Ter herinnering aan uw periodieke mondonderzoek wordt een e-mail verstuurd. Hierbij wordt uitgegaan van de maand waarin het laatste mondonderzoek heeft plaatsgevonden. Het komt helaas wel eens voor dat uw herinneringsmail niet aankomt, daarom adviseren wij dat u zelf ook op uw controlemaand let en eventuele wijzigingen aan ons doorgeeft. Wanneer u geen gebruik maakt van e-mail, sturen we u op verzoek per post een herinneringskaart.

4. De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan een factoringsbedrijf, mits u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Als u aanvullend voor tandheelkunde verzekerd bent, declareert het factoringsbedrijf uw nota eerst bij uw verzekeraar, daarna kunt u een nota krijgen met daarop uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is per verzekeraar verschillend en uw behandelaar kan u hier vooraf een indicatie van geven. Deze nota met uw eigen bijdrage wordt bij voorkeur digitaal verzonden. Bij uitzondering kunt u deze nota per post ontvangen; u dient dit dan bij ons aan te vragen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van het factoringsbedrijf, verzoeken wij u aansluitend op de behandeling per pin te betalen bij de balie.

5. Als u een pijnklacht heeft buiten onze normale werktijden kunt u contact opnemen met de spoedtandarts van Dental 365, zie www.dental365.nl.
Het telefoonnummer van de spoedtandarts staat ook op onze website onder spoedgevallen. De spoedtandarts is enkel voor ernstige klachten die redelijkerwijs niet meer uit te houden zijn tot de volgende werkdag.

6. Op alle begrotingen zijn de voorwaarden bij een begroting van toepassing. Deze voorwaarden vindt u op de website.
Eveneens zijn op alle behandelingen de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

7. Indien u afspraken wilt wijzigen, dient u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen openingstijden, telefonisch door te geven.
Wanneer u niet komt op de door u gemaakte afspraak, brengen wij de door u gereserveerde tijd en de voor ons verloren tijd in rekening. Het bedrag zal in verhouding zijn met de gereserveerde tijd en wordt als volgt berekend;

– De eerste keer dat u een afspraak te laat annuleert of niet nakomt (ongeacht de reden hiervoor), zullen wij uit coulance de eerste 30 geplande minuten niet in rekening brengen. Mocht de afspraak langer gepland zijn, ontvangt u voor de resterende tijd een nota van € 1,- per ingeplande minuut.
LET OP ; dit geldt niet voor nieuwe patiënten die een intake (de eerste kennismakingsafspraak) te laat annuleren of niet nakomen. Dan volgt er altijd een nota van €1,- per ingeplande minuut.
– De tweede keer dat u een afspraak te laat annuleert of niet nakomt (ongeacht de reden hiervoor), zullen wij de geplande tijd in rekening brengen. Ook dan geldt een tarief van € 1,- per ingeplande minuut.
– De derde keer dat u een afspraak te laat annuleert of niet nakomt (ongeacht de reden hiervoor), zullen wij de geplande tijd in rekening brengen. Hiervoor geldt een tarief van € 2,- per ingeplande minuut.

Na het missen van een afspraak ontvangt u altijd een schrijven van ons, eventueel gevolgd door een nota.
Wanneer u, na het missen van een afspraak (ongeacht de reden hiervoor), gedurende 2 jaar alle afspraken en uw controles weer bent nagekomen staat voor u de meter weer op nul.

8. Indien u herhaaldelijk uw afspraken niet nakomt, te laat afbelt of te laat betaalt, kan dat een reden zijn voor ons om de behandelovereenkomst te beëindigen.

9. Wij willen u wijzen op uw rechten conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijkdeboemerang.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek binnen één maand. Belangrijk om te weten is dat we ons, als zorgverlener, eveneens dienen te houden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Haaks op uw recht om te verzoeken tot wissen van de gegevens staat bij ons de verplichting uw gegevens 10 jaar te bewaren.  We doen er alles aan om misstanden te voorkomen.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

10. Wij danken u voor uw aanmelding en vertrouwen op een gezonde samenwerking.

Namens het team van Tandartspraktijk de Boemerang, Dion Demouge, praktijkeigenaar.