Voorwaarden bij een begroting

Voorwaarden bij een begroting

Bij iedere begroting is deze bijlage van toepassing;
Als u akkoord bent, dan zien wij graag een getekend exemplaar van de begroting retour.

Ter verduidelijking het volgende:
In de eerste kolom staat vermeld de UPT-code (=behandelcode). Dan volgt het tand- of kiesnummer.
De tanden en kiezen zijn als volgt genummerd waarbij je de getallen los uitspreekt;
11= eerste (grote) snijtand rechtsboven, spreek uit als de één één
12= tweede (kleine) snijtand rechtsboven, spreek uit als de één twee
13= hoektand rechtsboven, etc..
Linksboven idem, alleen beginnend met een 2; dus 21 (spreek uit;twee één), 22, 23, etc.
Linksonder idem, alleen beginnend met een 3; dus 31, 32, 33, etc.
Rechtsonder idem, alleen beginnend met een 4; dus 41, 42, 43, etc.

We delen de mond dus in vier kwadranten en wel als volgt;

1ste kwadrant (rechtsboven)
Met de elementnummers;
18-17-16-15-14-13-12-11———————————————————
2de kwadrant (linksboven)
Met de elementnummers;
21-22-23-24-25-26-27-28———————————————————
4de kwadrant (rechtsonder)
Met de elementnummers;
48-47-46-45-44-43-42-41|
3de kwadrant (linksonder)
Met de elementnummers;
31-32-33-34-35-36-37-38

Na het element (tand) nummer staat er vervolgens de omschrijving van de verrichting.
Tenslotte in de laatste kolom het tarief voor het behandelonderdeel.

De techniekkosten staan apart vermeld en worden door ons geschat
.
Deze kosten zijn namelijk opgebouwd uit een honorarium- en een materiaalgedeelte. De techniekkosten worden geschat o.a. omdat de prijzen kunnen wisselen. Onze techniekprijzen staan vermeld op onze website.

Let op: Een begroting wordt altijd zo nauwkeurig mogelijk gemaakt, toch kan het zijn dat er een nota afwijkt van hetgeen begroot. Dit komt omdat je niet alles vooraf kan zien. Tijdens het behandelen ontstaat er vrij zicht voor de behandelaar en dan kan het soms zijn dat er zich een complicatie voordoet waardoor een behandeling net iets anders loopt dan verwacht. Voorbeeld is een tandvleescorrectie om net die vulling perfect aan te kunnen laten sluiten. Veel afwijken zal dit in de regel niet en bij afwijkingen zal de behandelaar pogen u aan het einde van de behandeling te informeren. Ook kunt u hier zelf naar vragen.

Daarnaast, de meeste tarieven worden aan het begin van elk kalenderjaar aangepast. In de begroting die u heeft gekregen worden de prijzen van het lopende jaar gehanteerd. Bij een behandelplan dat over meerdere jaren wordt verspreid, kan een correctie op de kosten plaatsvinden. Sporadisch gebeurt het ook dat tarieven in het lopende jaar worden aangepast, ook dat kan verschillen geven in geoffreerde prijs en daadwerkelijke gefactureerde prijs na behandeling.