Angst voor de tandarts komt heel vaak voor. Maar liefst 40 procent van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Wij hebben bij Tandartspraktijk de Boemerang veel ervaring met het behandelen van mensen met angst voor de tandarts en tandheelkundige behandeling.

Angstbegeleiding bij Tandartspraktijk de Boemerang

In onze praktijk werken mensen die affiniteit hebben met het behandelen van angstige patiënten. Eén van onze tandartsen is werkzaam als specialist angstbegeleiding bij SBT in Amsterdam. Bij Tandartspraktijk de Boemerang werkt ze niet als specialist, maar ze kan wel goed inschatten of en hoe behandeling in onze praktijk mogelijk is.

Als de behandeling niet mogelijk is of niet goed verloopt, verwijzen we u natuurlijk graag door naar een gespecialiseerd centrum. Daar wordt u geholpen door tandartsen die zich extra hebben opgeleid voor behandeling van angstige patiënten. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Angsttandarts

De tandartsen van het gespecialiseerde centrum worden vaak “angsttandarts” genoemd. Dit is geen officieel beschermde term. Iedere tandarts kan zich dus angsttandarts noemen! Bent u op zoek naar een tandarts met een specialisatie in angstbegeleiding? Op de website van VBTGG staat een lijst van tandartsen die deze specialisatie gevolgd hebben. Gebruik de onderstaande link en klik op “lijst gedifferentieerde tandartsen TA en TG” om de lijst te zien.

Openbare documenten VBTGG

Een gespecialiseerde tandarts is doorgaans niet vrij te bezoeken. Er is een verwijzing nodig van een reguliere tandarts of van de huisarts. Zelfs met een verwijzing zijn de wachttijden bij de specialist vaak erg lang.

Angst voor de tandarts is behandelbaar

Tandartspraktijk de Boemerang is géén specialistisch centrum maar we kijken altijd of we mensen met angst zelf kunnen helpen. Behandeling in onze eigen praktijk blijkt vaak goed mogelijk te zijn met de juiste begeleiding. Zo kunt u direct de hulp ontvangen die u nodig heeft.

We vinden het heel belangrijk dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw behandeling. Als u zich angstig voelt in de tandartsstoel, laat het ons dan weten. Dan houden wij er rekening mee.

Er zijn verschillende maatregelen die we nemen om mensen met angst beter te helpen. We plannen bijvoorbeeld extra tijd in voor de behandeling. Ook geven we de regie terug aan de patiënten, bijvoorbeeld door een pauzeteken af te spreken. Zo heeft u de controle zelf in handen.

Ook kunnen we de behandeling voor u beheersbaar en voorspelbaar maken. We doen dit door de behandeling in kleine stappen uit te voeren. Ook kunt u in een spiegel meekijken als u dat fijn vindt. Natuurlijk krijgt u altijd een duidelijke uitleg van de behandeling. Zo weet u precies wat wij gaan doen. Bij veel mensen neemt dit een groot deel van de angst weg.

Ervaart u angst voor de tandarts? Maak dit dan bespreekbaar met ons! Waar bent u precies bang voor? Waar komt deze angst vandaan? Als we hier met u over spreken, kunnen we u beter helpen. We gaan dit gesprek graag met u aan!