Klachtenregeling

Niet tevreden? Dit is wat u kunt doen
Gelukkig zijn onze patiënten over het algemeen dik tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Tandartspraktijk De Boemerang vindt het belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Vraag een gesprek aan met uw tandarts
Zit u ergens mee of bent u ontevreden over een behandeling? Vraag dan een gesprek aan met uw tandarts. Meestal werkt een goed gesprek al erg verhelderend. Bovendien vinden wij het belangrijk om te weten hoe u terugkijkt op de behandeling en nemen we klachten serieus. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Een stapje verder
Mocht u een gesprek met uw behandelaar toch te vervelend vinden kunt u dat stapje ook overslaan. U kunt ons dan bellen of mailen en uw klacht voorleggen aan één van onze klachtfunctionarissen. Soms kan het opgelost worden met een duidelijk antwoord en soms is het verstandig echt een gesprek in te plannen. Onze klachtfunctionaris is de heer D.A.N. Demouge.

Nog een stapje verder
Als u na een gesprek er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is bereikbaar via het klachtenformulier op de website van KNMT. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

NMT-klachtenregeling
Als u na het advies van het TIP besluit om uw probleem aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruikmaken van de NMT-klachtenregeling. Hiervoor moet uw tandarts NMT-lid zijn en bij de NMT-klachtenregeling zijn aangesloten. De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan: een bemiddelende rol spelen; overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Bemiddeling
Het voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw behandelaar worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.

Kosten
Aan het gebruik maken van de NMT-klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt. Meer informatie over de NMT-klachtenregeling kunt u opvragen bij de NMT. Dat kan schriftelijk via Tandheelkundig Informatie Punt, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.