Privacyverklaring

Tandartspraktijk de Boemerang, gevestigd aan Limaweg 55F 2743 CC Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tandartspraktijk de Boemerang B.V.
Limaweg 55F
2743 CC Waddinxveen
Tel; +31182630880
www.tandartspraktijkdeboemerang.nl
email; info@tandartspraktijkdeboemerang.nl

Dhr D.A.N. Demouge is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartspraktijk de Boemerang. Hij is te bereiken via info@tandartspraktijkdeboemerang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartspraktijk de Boemerang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartspraktijk de Boemerang verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw:
– volgens de herziene praktijkrichtlijn patiëntendossier uit 2014.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ons advies is dan ook kinderen jonger dan 16 jaar enkel aan te melden als patiënt door hun ouders. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tandartspraktijkdeboemerang.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandartspraktijk de Boemerang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van uw patiëntdossier ten aangaande tandheelkundige behandelingen te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen rondom het bijhouden van uw patiëntdossier. Denkt u hierbij aan de wet WGBO en de herziene praktijkrichtlijn patiëntendossier uit 2014. Deze praktijkrichtlijn laat zien wat er in het dossier hoort en hoe dat vast te leggen. In feite betreft het alle informatie die nodig is voor het verlenen van goede tandheelkundige zorg.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandartspraktijk de Boemerang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Tandartspraktijk de Boemerang) tussen zit.

Tandartspraktijk de Boemerang gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Exquise van Vertimart, dit programma gebruiken we voor onze wettelijke verslaglegging tav uw patiëntdossier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandartspraktijk de Boemerang bewaart uw persoonsgegevens en gegevens gedurende de tijd dat u ingeschreven staat als patiënt. Nu uw uitschrijving bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandartspraktijk de Boemerang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor gegevens verwerking met andere medisch specialisten tekent u aanvullend in de praktijk een toestemmingsverklaring medische gegevens.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartspraktijk de Boemerang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandartspraktijk de Boemerang gebruikt op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tandartspraktijk de Boemerang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartspraktijk de Boemerang en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Er zijn regels aan hoe we deze gegevens dienen te versturen waarover we u kunnen informeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tandartspraktijkdeboemerang.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartspraktijk de Boemerang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandartspraktijk de Boemerang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tandartspraktijkdeboemerang.nl

[cookies_show]