De buit is binnen voor zorgverzekeraars

En schrappen nu onaangekondigd een preventievergoeding voor kinderen.
Dat blijkt uit een nieuwsbericht dat de beroepsvereniging voor tandartsen KNMT afgelopen week publiceerde en hiermee de beroepsgroep van tandartsen overvalt.

De vergoeding van een mondzorgplan is bestemd voor jongeren die een ernstige verstoring van de mondgezondheid en/of gebitsontwikkeling hebben, waar een plan voor moet worden gemaakt en waar een vergoedingscode voor bestaat (C28). De vergoeding is per 1 januari plotseling weggevallen.

Enkele zorgverzekeraars hebben bij hun overkoepelend orgaan; Zorgverzekeraars Nederland gelobbyd en hebben eenzijdig, zonder overleg of uitleg de vergoeding geschrapt.

Zorgverzekeraars krijgen vanuit de algemene middelen betaald voor tandheelkundige zorg tot en met 18 jaar. O.a. werkgevers worden belast met een premie voor ziektekosten voor deze algemene middelen. Of deze bezuiniging komt door een kleinere rijksbijdrage of een bezuiniging betreft die andere doelen dient is op dit moment niet bekend.

Wel is duidelijk dat de mondgezondheid van grote groepen jongeren hard achter uit is gegaan en dit nog los van het feit dat het afgelopen jaar 25% van de mensen een bezoek aan de tandarts heeft uitgesteld i.v.m. de Coronamaatregelen. Het zal duidelijk zijn dat deze maatregel de mondgezondheid in Nederland verder onder druk zet.

Het KNMT heeft per brief Zorgverzekeraars Nederland om op opheldering gevraagd.