Richtlijnen rondom het Corona virus

Aanvullende informatie omtrent de richtlijnen rondom het Corona virus

Vandaag zijn de richtlijnen rondom het Corona virus aangescherpt. Onze beroepsverenigingen hebben ons het advies gegeven om de komende periode, vooralsnog t/m 6 april, enkel spoedeisende cq urgente zaken te behandelen. Als u een afspraak heeft in deze periode kan deze helaas niet doorgaan. De receptie zal later met u contact opnemen voor een nieuwe afspraak. Aanvullend beoordeelt uw tandarts of uw geplande afspraak in deze periode urgent is of niet. Deze patiënten worden eerst gebeld voor een oplossing.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand

Heeft u de komende periode een afspraak staan en is deze per mail afgezegd, wacht u even af tot wij contact opnemen. We beoordelen of uw afspraak urgent is. Als uw afspraak urgent is wordt u eerder gebeld om een oplossing te bespreken en te bieden. Alle controles en bijbehorende gebitsreinigingen worden later pas weer ingepland.  In de praktijk gaan we werken aan extra bezetting in de maanden mei en juni om te zorgen dat we weer kunnen inlopen, ook wordt er gekeken naar de zaterdagen.

Op de website, bij het team, staan de mailadressen van de tandartsen en bij vragen aan uw tandarts kunt u deze direct zelf aan hen stellen. Dit is specifiek bedoeld voor vragen over urgentie en afspraken die gepland staan op de korte termijn. Wilt u gebeld worden voor een nieuwe afspraak, laat dan ook uw telefoonnummer achter in uw mail.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.