Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Wij zijn hiermee bezig en het zal veranderingen met zich meebrengen voor u als patiënt bij het opvragen van uw dossier.
U krijgt er rechten erbij maar aan de andere kant wordt de manier van inzage weer lastiger. Wij houden u op de hoogte.